spot_imgspot_img
AcasăAdministrațiePrimaria comunei Lechinta organizeaza examen de promovare in grad profesional: din inspector...
spot_img

Articole noi

Primaria comunei Lechinta organizeaza examen de promovare in grad profesional: din inspector clasa I, grad principal in inspector clasa I, grad superior

Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Lechinta, in data de 20.12.2022, ora 10,00 -proba scrisa în in data de 22.12.2022 ora 10,00 – interviul.

Conditii de participare la concursul de promovare in grad
profesional:

( 1)Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in grad
profesional, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)sa aiba eel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b)sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau
vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare
profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

c)sa fi obtinut eel putin calificativul „bine” la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;

d) sa nu aiba o sanctiune disciplinara neradiata ‘in conditiile prezentului cod
e) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta.

(2)Constituie vechime 1n grad profesional vechimea definita potrivit art. 424 alin. ( 6), precum și cea prevazuta la ait. 502 alin. (7), a1t. 509 alin. ( 5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) și alit. 527 alin. (3).

Pentru cei interesați pot descărca documentul care conține toate informațiile refertoare la concurs accesând linckul de mai jos:

https://www.primarialechinta.ro/documente/cariera/uat_lechinta_nr.8638_16.11.2022_anunt_EPGP.pdf
COMENTARII

Latest Posts

Nu rata