spot_imgspot_img
AcasăAdministrațieATENȚIE, CONTRIBUABILI: FORMULARUL 230 SE POATE DEPUNE PÂNĂ LA 25 MAI 2021
spot_img

Articole noi

ATENȚIE, CONTRIBUABILI: FORMULARUL 230 SE POATE DEPUNE PÂNĂ LA 25 MAI 2021

Data de 25 mai 2021 este termenul final de depunere a formularului 230 ”Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5 la sută din impozitul anual datorat”, pe veniturile realizate în anul 2020.

Administratia Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud  informează contribuabilii  că data de 25 mai 2021 este termenul până la care persoanele fizice pot  depune, sub sancţiunea decăderii, formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” pe veniturile realizate în anul 2020.

Potrivit informațiilor furnizate de  directorul instituției, Dorina Cicioc, noul model al formularului 230 ṣi „Anexa nr. … la Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” sunt prevăzute în  anexa nr. 2 la O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01.2021 .

”Formularul  se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează din România  venituri din salarii şi asimilate salariilor,  venituri din pensii,    venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit, venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real și  venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

    – au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

    – dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Contribuabilii nu pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI şi XV din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

Formularul 230  se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora,  potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal  competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Formularul poate fi depus şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Informații suplimentare se pot obține:

       – prin intermediul „Formularului de contact” existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală ,www.anaf.ro ;

      – apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;

       – la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.”, a transmis Dorina Cicioc.

Baza legala – O.P.A.N.A.F. nr. 15/07.01. 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

COMENTARII

Latest Posts

Nu rata