spot_imgspot_img
AcasăDiverseGloria 2018 scoate la licitație , spre a fi închiriate cafeneaua, hotelul...
spot_img

Articole noi

Gloria 2018 scoate la licitație , spre a fi închiriate cafeneaua, hotelul și restaurantul din interiorul TeraPlast Arena

Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, cod fiscal 39328462, municipiul Bistrița, str. Păcii, nr.2 A, etaj II, camera 12, cod poștal 420080, județul Bistrița – Năsăud, tel. 0363730652, mail: office@gloria2018.ro.

Informații referitoare la condițiile de participare depre cafea, găsiți mai jos:

Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu de alimentație publică tip cafenea aflat la parterul imobilului „Complex Sportiv Polivalent”, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, judeţul Bistrița – Năsăud, în suprafață utilă totală de 93,14 mp.

Spațiul este proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu CF nr. 83665, număr cadastral 83665 – C1, aflat în administrarea Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 80 din data de 30.05.2024.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica, de la sediul Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, în baza unei solicitări scrise.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița – Năsăud.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.06.2024, ora 09.00.

Informaţii privind ofertele: conform caiet sarcini

Data limită de depunere a ofertelor:02.07.2024, ora 09.00.             

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Clubulului Sportiv ,,Gloria 2018”  Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2 A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița-Năsăud.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un  exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

03.07.2024, ora 13.00, în Sala de Conferințe din Complexul Sportiv Polivalent, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, județul Bistrița-Năsăud.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bistriţa-Nasăud, municipiul Bistriţa, strada Alba Iulia nr. 11, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263213528, fax: 0263231509, e-mail: trbndosare@just.ro.

Informații referitoare la condițiile de participare depre Hotel , găsiți mai jos:

Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Spațiu de cazare tip hotel cu sală de conferințe din imobilul „Complex Sportiv Polivalent”, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, judeţul Bistrița – Năsăud, în suprafață utilă totală de 1.518,41 mp.

Spațiul este proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu CF nr. 83665, număr cadastral 83665 – C1, aflat în administrarea Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 80 din data de 30.05.2024.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, în baza unei solicitări scrise.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița – Năsăud.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019:  este gratuit.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.06.2024, ora 09.00.

Informaţii privind ofertele: conform caiet de sarcini

Data limită de depunere a ofertelor:02.07.2024, ora 09.00.           

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2 A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița-Năsăud.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  

03.07.2024, ora 11.00, în Sala de Conferințe din Complexul Sportiv Polivalent, localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, județul Bistrița-Năsăud.6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bistriţa-Nasăud, municipiul Bistriţa, strada Alba Iulia nr. 11, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263213528, fax: 0263231509, e-mail: trbndosare@just.ro

Informații referitoare la condițiile de participare depre Restaurant, găsiți mai jos:

Spațiu de alimentație publică tip restaurant/catering din imobilul „Complex Sportiv Polivalent”, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, județul Bistrița-Năsăud, în suprafață utilă totală de 846,06 mp și folosință comună din suprafața utilă de 36,19 mp (lift VIP LP01.2, scară de acces 0.002).

Spaţiul este proprietate publică a Județului Bistrița-Năsăud, în conformitate cu CF nr. 83665, număr cadastral 83665 – C1, aflat în administrarea Clubului Sportiv „Gloria 2018” Bistrița-Năsăud.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 80 din data de 30.05.2024.

  Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica, de la sediul Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, în baza unei solicitări scrise.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița – Năsăud.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: este gratuit.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:26.06.2024, ora 09.00             .

Informaţii privind ofertele: conform caiet de sarcini

Data limită de depunere a ofertelor:02.07.2024, ora 09.00                 .

Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Clubului Sportiv ,,Gloria 2018” Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, strada Păcii nr.2 A, etaj 2, camera 6, județul Bistrița-Năsăud.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  un exemplar.

5 Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor  03.07.2024, ora 09.00, în Sala de Conferințe din Complexul Sportiv Polivalent, situat în localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, județul Bistrița-Năsăud.6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bistriţa-Nasăud, municipiul Bistriţa, strada Alba Iulia nr. 11, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263213528, fax: 0263231509, e-mail: trbndosare@just.ro

COMENTARII

Latest Posts

Nu rata